Virtuella Fantomer – med ny arena i cyberrymden

Kommentar till texten ” Ovala rummet, Absolut, Kaos, Virtuella Fantomer,”. Med min formulering virtuell fantom,använd i ”Exit” boken om segling som skrevs 1997-1998, avser jag personer engagerade för industriella, religiösa eller politiska intressen, styrda av den virtuella, faktiska, men dolda makt som använder sig av dem.

En virtuell fantom kan i extrema fall övergå till att bli den verklige makthavaren – Hitler, exempelvis.

Virtuell kommer från det engelska ordet virtual. Enligt Oxford Dictionary = being in fact, acting as, what is described, but not accepted openly or in name as such: the virtual head of the business. Virtuell står alltså för den verkliga makten dold bakom det som syns utåt.  Fantom betyder drömbild, och virtuell fantom = en person som agerar för underliggande, dolda intressen .

Det besläktade uttrycket ”virtual reality” innebär något annat – beskrivs som ”datoranimerad miljö simulerande fysisk närvaro”. Eller skådespel, fantasier, åskådliggjorda med datorer som verktyg.

Utvecklingen går mot skapandet av helt artificiella Virtuella Fantomer. De människor som nu har rollerna framställs alltmer datoranimerade, och gränsen mellan en verklig person och dennes spel som virtuell fantom allt diffusare. Exempel finns i musikbranschen där den exploaterade personen kan vara datorbearbetad visuellt och akustiskt så långt att endast fragment av ursprungsmaterialet, musikerns egen konstutövning, återstår.

En annan variant, från en icke datoriserad tid är Jesus. Skapad för behov av en sin tids motsvarighet till virtuell fantom som styrmedel för allmänhetens beteenden, sammansatt med material från förebilder i tidigare historiska och religiösa sammanhang (mer information i essäsamlingen ”Paradisets barnbarn”).

 

Etiketter: