Vingdöden. En saga om människan.

”Samhällsdebatt i litterär form – ger verkligheten drag vi inte observerat.”

”Vingdöden kan sedan syfta på västerländsk kolonisering, på industrialismen, på materialismen eller på själva den gigantiska avhumaniseringen av det moderna livet, utsugningen, kommersialismen, förträngningen av det naturliga och överexploateringen av naturens alla resurser tills de slutligen ligger uttömda.”

”Den nya tron inbegriper ett slags vinstmaximeringsbegrepp, redskapen tilldelas alltmer människans gamla roll… ingen känner längre att han går trygg till liv och lem och hans värde som människa reduceras till att bli liktydigt med hans avkastning.”

”Vingdöden är inte bara underhållande, den är också mycket lärorik. Den uträttar nämligen vad jag alltid menat att fiktionsdikten har särskilda möjligheter till, att tydliggöra i språket det gemensamma så att också den aktuella verkligheten omkring oss efteråt visar sig innehålla drag som vi tidigare inte observerat.” Kai Henmark, Aftonbladet.

126 sidor.  Pocket. Fjärde upplagan. Endast ett fåtal ex återstår. ISBN 97-971014-5-0

Etiketter: ,