Sydamerika, genom en döende

”En bok om människan som massa spridande sig över jordklotet, agerande i ett skådespel med individuella roller som framdrivare, förtryckta, tyranner och förtvivlade humanister. Mot denna anonyma, snabbt växande massan i en värld av knapphet och strid om existensvillkoren avtecknar sig historiska profiler: Pizarro, Columbus, Castro, Roosevelt, Darwin, Hitler.

En bok som vill speglar författarens och världens förvirring inför mångfalden, det motsägelsefulla i tillvaron, det obarmhärtiga. Man ser ideologier växa fram och sätta sin prägel på olika epoker, hur dessa processer väljer sina mänskliga redskap och rättfärdigar deras handlande ideologiskt.

Världen är utan nåd. Den tar inte hänsyn till människan; vi drivs som viljelösa ting i ett värderingsfritt spel av makterna. Endast en mänsklig värdegemenskap kan sätta evolutionens krafter ur funktion. Endast genom att avglorifiera industrialiseringsprocessens värdeskalor kan vi börja om som individer, som människor.

John Hedberg har gjort sin analys av kulturläget 1970 mot bakgrunden av en resa i Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika. Han har besökt u-världens bottenskikt för att uppsäka problemen i deras konkreta uttryck. Men boken är också en skildring av kärlek och av flyktens frestelser och trons. En bok rik i sin mångfald och upprörande i sitt engagemang.”

Pocket. 141 sidor. Faksimil. Originalupplagan Norstedts 70 534 (1970)

Etiketter: ,