Rester från Paradiset: Kärnfamiljen

Rester från Paradiset: Kärnfamiljen

Vår egen familj i början av 1980-talet, innan barnen började flytta ut. Vi står på gränsen till vatten som är en förutsättning för jordens form av liv. Som har sin nuvarande högsta intellektuella (sett ur antropocentriskt perspektiv, det enda möjliga?) utvecklingsnivå i fenomenet människan.

Bilden är också vald med tanke på att den antyder havsband, skärgårdar, och den sjöfart som i Svarta havet, Egeiska havet och Medelhavet under tusentalet BC blev den praktiska bakgrunden till det rationella tänkande som förkastade religiösa dogmer och myter som förklaringar om tillvaron. Detta blev en avgörande tankegrund för europeisk kulturutveckling, just nu det mest intensiva steget i den entropi som för oss allt längre bort från paradiset, med kärnfamiljen som en av dess ännu kvardröjande erinringar.

Fotot togs på Sternö udde utanför Karlshamn, där jag växte upp. Det kan antyda något av min egen landstigning, och även det urtida vattenlevande livets sökande efter nya livsbetingelser på land. Vår bundenhet till haven är så livsavgörande att vi måste börja våra liv från detta ursprung, och tillbringar våra första månader i en vätskereservoar, livmodern, ur vilket varje människa gör sin egen individuella landstigning.

Fotograferingen utfördes av den centrala medlemmen i familjen, modern. Det är hon som väljer anlag för framtiden, föder nytt liv, och därigenom är den som i samspel med miljöns krav styr varje ny generations egenskaper. Men, som denna bild råkar illustrera, är hon vanligtvis långt ifrån synlig i förhållande till sin maktposition – modern betraktar och avbildar här med tillfredsställelse det avsnitt ur tillvarons livsformer hon skapat, styr och behärskar.

Etiketter: