Ovala Rummet, Absolut Vodka, Kaos, Virtuella Fantomer,

1939, när jag var nio år, flyttade vår familj in i byggnaden som illustrerar artikeln. Överst i trapphuset hade jag och mina två syskon vår barnkammare. Planlösningen var oval till formen, vilket innebar att det inte fanns några hörn i rummet – ingen början, inget slut, som en tankeställare om en yttersta sanning om tillvaron. Det har en motsvarighet i ovala rummet i Vita Huset, Washington, och därigenom som absolut idé platonsk förbindelse med makter av en viss betydelse, inte minst bibliska.

I ”Exit” boken om segling diskuteras andra, besläktade holistiska samband med huset: ”Den intensiva koncentrationen av energier i anknytning till släkten Hamilton, (se min biografi över Leif G W Persson och hans Hamiltonstövare) som börjat redan på Karl XV:s tid med friherre Hugo Hamilton, flödade över till Carl Hamilton, som skrev en bok om hur Absolut Vodka lanserades. Min kvantförmedlade inverkan på denna varas succé började i huset med adress Lärkgatan 3 i Karlshamn, avbildat dels som foto, dels som fasadritning.  Det hade tillhört ”brännvinskungen” L O Smiths (1836-1913) familj. Han figurerar som skapare av Absolut, men den sprit L O Smith tillverkade var inte vodka utan ”tiodubbelt renat eller absolut rent brännvin”, som började säljas omkring 1878. Ett exempel på hur virtuella fantomer framställs och utnyttjas – en känd profil omformas efter aktuella behov.

Beträffande den numera världsberömda designen av flaskan överfördes impulsen till denna via de mörka energier jag befann mig i under min tid i Smiths hus. Flaskans form är nämligen lätt igenkännbar i husets, där alltså jag och mina syskon hade vårt rum i själva flaskhalsen. Att huset kallades för ”Fyllan” (i motsats till Smiths boningshus ”Villan”, på Lärkgatan 1) ställer designens ursprung utom all tvivel. Anledningen till namnet var funktionen som ”lusthus” för Smiths kunder, med stor öppen groggveranda i bottenplanet och husets tak som utkikstorn – mänskligheten betraktad ”von oben”, ur ett himmelskt perspektiv, som gav även mig en speciell utsiktspunkt. Om inte min far låtit bygga om huset hade det K-märkts som bakgrund till vår mest uppskattade(!) exportvara, exempel på orgiastiskt förledande marknadsföring och som monument över en framgångssaga, baserad på människans desperata sökande efter medel till ogiltigförklarande av en absurd tillvaro: ”Allt är (inte) som det är och blir (inte) som det blir”.

Även tobak finns med i dessa holistiska virvlar. Vid en ”giv akt” kommenderad uppställning på kaserngården (jag i värnpliktig fridykarutbildning, Karlskrona 1952) under kapten Hamiltons ledning tappade en värnpliktig ett paket piptobak. Hamilton frågade ägaren om sitt namn, vilket denne inte visste. Hamilton kunde triumferande be honom läsa namnet på tobaken, det då populära Hamilton(shag?). Föga anade släkten Hamiltons anfader Malcolm Hamilton, ärkebiskop (död 1629) i Cashel, Irland, att hans namn skulle få en industriell tvilling i tobak och hamna framför fötterna på svenska värnpliktiga i Karlskrona. Namnets resa dit inleddes av hans son Hugo och brorson Johan under 1600-talet – invandrare i Sverige för att som officerare tjänstgöra i landets arméer. En substituerande variant av legionär kapitalisering har namnet blivit delaktigt av inom agentvärlden där ärkebiskopen fått en namnfrände som sällskap i den andliga tillvaro där Malcolm nu, enligt sin tro, bör befinna sig.

Bland dessa interaktiva kraftfält är även jag i hans sällskap. Att sprit, flaskdesign och Hamilton i tredubbla upplagor hade mig som en impulsbärare i vibrationer till virtuella fantomer, styrks inte bara av fakta om energiers innersta karaktär utan även av idéer från kaos – teori. Enligt denna kan en liten orsak få stor verkan. Exempelvis att en fjäril som fladdrar med vingarna i Amazonas, kan vara orsak till en orkan i Florida. I mitt fall var motsvarigheten till fjärilsfladdret att jag vid läggdags i Absolut ”Fyllans” flaskhals brukade fantisera sagor för mina syskon. De slutade alltid med att vaktparaden i Stockholm jagade mig . Denna psykiska press medförde, enligt Leif G W Perssons mentala snurrande i de aktuella spänningsfälten, via den mordmisstänkte kriminalinspektören Hedberg, självmord i en garderob på min gatuadress. Kanske uttryck för skribentens själv undermedvetet förborgerligade rop på hjälp undan entropins energisugande tentakler som pressar de sista dropparna ur en folklik bild av polisiärt exploaterande massförstörelse. Med denna information om universellt svindlande strängar i en holistisk, gudomligt självorganiserande tidlös existens, inser läsaren hur de påverkar våra liv, dolda i det inre av de nanofragment av kosmos vi medvetet upplever.

 

Etiketter: