Nära Vattnet. Långa seglingar i liten båt.

”Nära Vattnet”: ”Seglare är till sin ursprungliga läggning antingen romantiker och skönhetsdyrkare (långfärdsseglarna) eller kalkylerare och analytiker (kappseglarna). Inte sällan är en seglare både och. Seglare är också äventyrare, men de måste alltid vara praktiskt och vardagsklokt folk, annars kan segling bli detsamma som undergång. Seglare är samtidigt – i varje fall blir de det efterhand – filosofer. Alltså är seglarna mänsklighetens krona (Har icke historien också visat detta!)

Analytikern Hedberg är intressant, romantikern och skönhetsdyrkaren äger stor charm, men filosofen Hedbergs uttalanden väcker den största förtjusningen vid läsningen av hans bok. Hans filosoferande över nutida båtkultur är härligt bitsk ironisk, ibland munter – men bakom munterheten ligger inte sällan vemod och varning.

Hans filosoferande över själva seglandet är ofta så tjusande att det utgör ett hot mot hans bok: man frestas att – om man läser boken vid en tid och på en plats då och där man själv har en båt i sjön – lägga undan boken och hissa på för att erfara sanningen i hans filosofi och omsätta denna i praktiken.

Men man tar upp boken igen och njuter vidare av den, njuter av det han berättar om och – och detta inte minst – av hans suggestiva, ibland fint ekvilibristiska stilkonst. Hans bok kan väl klassificeras som en vanlig bok om nöjes- och sportsegling och om båtar. Men den är ändå alldeles annorlunda.”

Folke H. Törnblom. Uppsala Nya Tidning.

Etiketter: