Hur jag lärde mig.

Misstro mot etablerade politiska och historiska förklaringar om människans roll i evolutionen ledde till analyser med omtolkningar av vårt övergångsskede.

Den första och avgörande förändringen kom vid förändringen från samlande och jakt till enkla jordbruk. En utvecklingsfas som wixárica representerade.

Metoden för undersökningarna utgick från en värderingsfri teoretisk modell.

Genom generöst stöd från Sveriges Författarfond kunde detta följas upp med fältstudier som inneburit samlevnad med wixárica indianerna i en oförutsägbar blandning av dramatik och tristess. Erfarenheter byggdes upp under nio Mexiko resor – mellan fem till tolv veckor per gång, 1970-2001.

De kunskaper böckerna förmedlar innebär att den som är intresserad av indianers (och andra liknande kulturer) sätt att leva, uppfatta tillvaron och gå under, får tillgång till väl dokumenterade referensramar att kontrollera och jämföra med.

John Hedberg

Hur jag förklarar 1: Paradisets barnbarn

Etiketter: ,