En ny sanningsöppnande art inom konsten – FRANKNARCISSISM

En ny sanningsöppnande art inom konsten – FRANKNARCISSISM

Konstnärer har en viss ryktbarhet om att vara egocentriska. Vilket de vanligen döljer genom att proklamera sin konst som uttryck för högre och ädlare syften.

Nu finns en helt annan variant, där konstnären haft modet att vara ärlig. Konstarten har fått namnet FRANKNARCISSISM vilket innebär att konstnären helt frankt (frimodigt, öppet) och narcissistisk (självspeglande) framför sitt egotrippade budskap så tydligt att man kan finna det även i avancerad konstnärlig utformning som i dess första verk. 

FRANKNARCISSISMENS HISTORIA 

FRANKNARCISSISMEN föregicks av två experimentella steg under sökande efter ett adekvat ärligt personligt utryck för ett komplicerat intellektuellt/emotionellt trauma. Som konstverk var dessa båda föregångare kraftfulla och engagerande. 

 

Konstverk nr 1.

Det ena genom intensiv inlevelse som visualiserats med mix av svarta, mörkblå och blodröda färger i aggressiva former som associerar till en djuplodande själslig kamp med de klassiska ingredienserna av jord, eld, vatten, himmel, vilja till makt, vilja till liv och dessutom vilja till det eteriska bortom allt förståndsmässigt begripligt. Konstverket visar en extremt adekvat gestaltning av konstnärens traumatiska situation, men samtidigt invecklad i motsägelser som inte kunde redas ut på ett förlösande sätt.

 

Konstverk nr 2.

I det andra konstverket har konstnären kapslat in traumat i en åtta skikt tjock inneslutning. Men de uppdämda energierna har pressat fram en öppning genom vilken de sprutar wibbar mot vätskorna på bordet för att frigöra dessa och därigenom dränka katten.  Denna är den antites som de traumatiska krafterna fruktar ska upplösa dem helt. Katten förbereder sig för rollen som befriare genom att analysera traumats kvarvarande styrka under skydd av den intellektualism skrivbordet gestaltar. Ett klarläggande var på gång.

 

Konstverk nr 3. Lösningen – FRANKNARCISSISM

Det var alltså i dessa två tidigare konstverks spänning mellan det verbalt oartikulerade känslomässiga och det intellektuellt analyserande som FRANKNARCISSISM uppstod. Som framgör förenar konstriktningen uttryck för djup känslomässig inlevelse med konstnärens intellektuella medvetenhet om konstverkets innersta syfte – som i klartext komponerats in i dess spontant uttryckta emotionella kaos. I konstens historia är detta första verk unikt genom att tiden för dess fullbordan är angivet på minuten – 1704 (16 september 1969).

 

PS.

Då konstnären på detta sätt genomskådat och klarlagt konstens innersta väsen, och skapat det ultimata uttrycket för den, ansåg han att det inte fanns mer att tillägga. Han drog sig därför tillbaka som konstnär. Genom den djupare mening som kan finnas i det till synes slumpmässiga har konstverken återupptäckts. Även om deras värde väsentligen gäller konsten i sig, finns i dem också betydande ekonomisk potential. Bara två föregångare plus slutprodukten gör dem unika på konstmarknaden.

Namnet på konstnären, John Hedberg, råkar vara detsamma som ägarens till denna hemsida. Detta är slumpmässigt – konstnären tillhör femtiotalisterna.

Etiketter: