EXIT. Segling i små båtar. Dokumentär om en döende art.

EXIT. Segling i små båtar. Dokumentär om en döende art.

(Eller: När du plågas av Livets Intighet – bygg dig en båt).

344 sidor. Inbunden, trådbunden. Ill. med ca 45 foton, ca 70 ritningar + 8 sidor färgbilder.

Båtnamnregister, fotnoter, källförteckning. ISBN 91-971914-3-4

Bibliotek, antikvariat. Ett fåtal ex i bokhandeln.

Bokens sammanbindande tema är småbåtssegling, med de första dokumenterade seglingarna utanför Gotland, Öland, Bornholm, och längs kusten Stockholm – Blekinge i en halvdäckad 14-fots jolle, med träcenterbord, för segel och åror, utan motor.

I samband med resorna beskrivs seglande fiske- och lotsbåtar, lotsandets, kappseglandets historia, kappsegling, fiske i små segelbåtar (även från Kanarieöarna), båtbyggen från trä till plast, och utveckling av seglande småbåtar, med perspektiv 50 000 år tillbaka i tiden. Mot denna bakgrund skisseras, sett från den lilla seglande båtens perspektiv, den teknologiska evolution som leder bort från naturmänniskans liv till uppgående i en ny art, den bioteknologiska.

Bland andra inslag finns skildringar av Blekinges historia, och 1900-talet ges en viss överblick, där författarens uppväxt under krigsåren avgör intresset för segling.

Med användandet av ett ”kvantmekanistiskt” och ”holistiskt” synsätt ironiserar författaren över litteratur, industrivärlden, skapandet av myten kring Absolut Vodka, kändisar (som han benämner virtuella fantomer – exempelvis, Leif G W Persson, Jan Guillou, Ian Wachtmeister etc., filosofers beskrivningar av tillvaron, möjligt släktskap med kungahuset) etc…

Utgångsmaterialet har varit författarens artiklar och ritningar för Segling, Wooden Boat, Classic Boat, DN, Kryssar-klubbens publikationer etc., plus loggböcker, dagböcker, anteckningar och boken ”Nära Vattnet”, R&S 1979.

Nära Vattnet. Långa seglingar i liten båt.

Illustrerad, ritningar. Inbunden, trådbunden. ISBN 91 29 52767 8 (1979)

Bibliotek, antikvariat.

Etiketter: ,