Lärdomar för oss alla, genom wixárica (huichol) indianerna.

Lärdomar för oss alla, genom wixárica (huichol) indianerna.
Forskningar 1970-2001, förbjuden frukt

Något du förmodligen inte vet

Men som är väsentligt att känna till
för att förstå andra kulturer, och få perspektiv på vår egen:

1. Det felaktiga användandet av vårt gudsbegrepp

2. Förklaringar till wixáricas uppfattning av naturen som deras utvidgade släkt

3. Wixáricas metoder att kommunicera med denna natursläkt

4. Beskrivningar och analyser av symboliska pilar som hjälp inför livets problem

5. Maraakamers (”shamaner”) egna beskrivningar av deras verksamhet

6. Upptäckten av och funktionen hos ett dolt rum under gårdselden

7. Beskrivningar och tolkningar av kulturell repetition under en årlig pilgrimsresa

8. Erfarenheter av övergången från samlande och jakt till enkla jordbruk

9. Indianers förklaringar till dilemmat att tvingas döda släktingar för att leva

10. Wixáricas uppfattning om döden, med paralleller till andra kulturer

11. Jämförelser mellan wixáricas syn på tiden som cyklisk och den kristna

12. Användningen av ”psykotekniska” symboler vid lösning av konflikter

13. Funktionen av Wixáricas överlämnande av gåvor, föda, till natursläkten

14. Betydelsen av den vita klippan i San Blas, och kulturell påverkan från Asien

15. Beskrivningar av berget Världens hörande”, örats association till intelligens

16. Den ursprungliga formen av keramikbränning och dess konsekvenser

17. Konst som undergångsritual och funktion vid övergång till en ny kultur

18. Livets förutsättningar i att döda och dödas, och social prägling för begränsning

19. Varianten självmord och dess roll individuellt och socialt

Hur jag lärde mig

Etiketter: ,