Den blå hjorten

”Författaren har lyckats med något så sällsynt som att gestalta något av de specifika indianska stämningar och förhållningssätt som de vita har svårt att förstå och långt mindre kan förmedla. Författaren rör sig i ständiga gränsöverskridanden mellan indianskt och västerländskt; han utgör därigenom också ett hot och en provokation mot sina vänner, huicholerna … språket är enkelt; boken är lättläst och spännande trots att den förmedlar djupare sammanhang i indiansk kultur.”  Gunilla Hultgren, Bibliotekstjänst

”… här är Hedberg på en gång diktare och vetenskapsman, en blandning som tycks passa honom bra … det finns en djup inlevelse i det främmande lokalsamhällets kultur och natur, som dock inte utesluter överblickande jämförelser … det är en (hos huicholerna) världsbild och livsåskådning, vars poetiska värden självklart inte undgår Hedberg … han närmar sig med kropp och själ, men bara sin egen kultur kan man förstå på ett djupare plan. Enligt min mening ligger en stor del av den här bokens värde just i medvetenheten om distansen, i själva skildringen av kulturklyf-tan och kulturkonflikten … Hedberg framställer det skickligt, kunnigt och engagerande. Den blå hjorten är mycket läsvärd.” Tomas Löfström,  AB

” … kan läsas som en äventyrsbok – spännande som en psykologisk thriller … det kanske mest intressanta för en bredare läsekrets är nog ändå Hedbergs relation till indianerna … att vilja ifrågasätta sin egen kulturs värderingar och smälta sin tanke in i den nya världsbilden, att avrationalisera sig och fylla sig med ”ande”  … det är framför allt detta Hedbergs nya bok handlar om – om samtalet över den sista oöverstigliga gränsen mellan två världsåskådningar. Det är en gräns som också skiljer vår svenska gemenskap från de ”främmande” vi dagligen har att ta ställning till på jobbet, i affären, på bussen i mötet med invandrare. Inte minst därför är detta en viktig bok. Kunskapen om de innersta barriärerna ger samtidigt den förståelse för varandra som leder både till ömsesidig vänskap och respekt.”  Ola Persson, SvD