Dagbok från Mexiko

” …men hos dem som ännu inte fått särskild kännedom av teknikens nackdelar finns, tror Hedberg, en dunkel känsla av att något värdefullt inom människan håller på att brytas ned och gå förlorat, och han undrar om inte i själva verket vår medkänsla med indianer i grund och botten är självmedlidande….av vad jag sagt här hoppas jag att det framgått att ”Dagbok från Mexico” långtifrån är en angelägenhet för personer som är specialintresserade av indianer. Det är en bok att läsa och ge sig god tid med för var och en som intresserar sig för människans plats i tillvaron.” Kjell A. Johansson.DN

”… det som fört honom till huicholerna är hans önskan om en möjlig befrielse men han känner sig fångad i en blindgång när han hos dem inser det obevekliga i människans situation, hennes katastrof som individ och art. Huicholernas undergång är redan märkbar; spritmissbruk, penningbegär och inhägnande av den förut gemensamma jorden … civilisationens undergång är för Hedberg lika märkbar – våldtäkt på natur och människor, teknikens övertagande av människans funktioner och urholkande av hennes inre. Evolutionen ger oss enligt Hedberg inget val, inga möjligheter att gå tillbaka till huicholernas stadium där människan är människan-som-sådan i motsats till människan-för-industrin.”  Jörgen I Eriksson, AB

”… hela denna process (erövringspolitiken) förklaras endast antydningsvis mot bakgrund av hela Mexikos politiska och ekonomiska kraftspel. Vad som främst har intresserat Hedberg är hur dessa yttre sociala förändringar avspeglar sig i indianernas själsliv. Han talar om mötet mellan människan-som-sådan och den industriella människan. Den förra lever i ett huvudsakligen emotionellt förhållande till sin omvärld som underlättar en harmonisk samlevnad. Den senare lever i ett sakligt/utredande förhållande till omgivningen, som skapar distans och okänslighet för naturen … läsaren har fått en bekantskap med detta indianfolk som kan utgöra grunden för vidare studier och en djupare förståelse för ett naturfolks svårigheter att som homogen kultur överleva under en alltmer ökad press från industrisamhället.” Ola Persson SvD

”Hedberg säger att våra tolkningar gäller endast i relation till oss, ger en bild utifrån, visar inte myten som en del av en existentiell akt under den speciella kulturens omständigheter … känner sig varken som kristen eller huichol och är ”tveksam även om vår egen världsbild, tillvaron betraktad som del av ett tekniskt spel i vilket vi är medskapande i förändringar till nya livsformer i ett evolutionärt teknikdrivet experiment, där de smartaste, intelligentaste, mest kreativa och starka går vidare genom sina föreningar med det till dem knutna tekniska materialet … Hedberg tar även upp det paradoxala i att människan delvis ingår i den natur hon ser sig frigjord att använda för sina materiella syften.”  Martin Enckel HS Helsingfors

Etiketter: ,