About

Se böcker:
”Janine”

”Sydamerika, genom en döende”.

”Dagbok från Mexico”.
Ur en undersökning om indianernas och de vitas yttre och inre verkligheter.

”Den blå hjorten”.
Om huicholindianernas sätt att leva med naturen och om shamanernas magi.

”Exit. Segling i små båtar”.
Eller: När du plågas av livets intighet – bygg dig en båt.

”Indiansommar”.
Dramadokumentär om wixáricaindianerna i Mexiko. Skildrar livskriser hos några av de wixárica jag lärt känna.

”Wixarica.
Its history and connection with the Emergence of the Indian City States in Mexico (Asics, Olmec, Toltec, Aztec, Quiché/Maya)”.

”Paradisets barnbarn”.
Fotobok (liggande A4) baserad på foton tagna för forskningsdokumentation 1970-2001. Systematiskt uppbyggd för att täcka alla sidor av kulturen.

”Paradisets barnbarn”.
Essäer om erfarenheter av den indianska kulturen 1970-2001.